Το υποχρεωτικό μάθημα του Ε’ Εξαμήνου Διδακτική Μαθηματικών Ι περιλαμβάνει Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος.

Οι παραδόσεις του Θεωρητικού μέρους θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε Τρίτη (15:00 – 18:00) εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Ο κωδικός εισόδου στην αίθουσα «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι» έχει αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος Διδακτική Μαθηματικών Ι . (Δεν απαιτείται κωδικός για την είσοδο)

Για τα εργαστήρια θα γίνει ενημέρωση κατά τη διάρκεια των παραδόσεων της θεωρίας και μέσω του e-course.

Έναρξη μαθημάτων 6-10-2020

 

Από τη διδάσκουσα