Το Εργαστήριο ΝΤ και Εκπαίδευσης από Απόσταση του ΠΤΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ,  ΜΕ  ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ,  διοργανώνει

1.  ΜΙΚΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των  ΤΠΕ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΙ”

και

2. ΜΙΚΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΤΟΥ ΔΠΜΣ  ” ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

πληροφορίες στην ιστοσελίδα