Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα δηλώσουν το μάθημα «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ», να γραφτούν οπωσδήποτε παράλληλα και στο ecourse του μαθήματος και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που ανεβαίνουν.  Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί και διατίθενται οι κωδικοί που χρειάζονται για την εγγραφή σας στα μαθήματα που έχω δημιουργήσει στο ΜS TEAMS καθώς και οδηγίες για το 1ο Μάθημα που θα πραγματοποιηθεί στις 27-3-2020.

 Η διδάσκουσα

Ιωάννινα, 23-03-2020