Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα δηλώσουν το μάθημα «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ” να γραφτούν οπωσδήποτε παράλληλα και στο ecourse του μαθήματος και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που ανεβαίνουν.  Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί και διατίθενται οι κωδικοί που χρειάζονται για την εγγραφή σας στα μαθήματα που έχω δημιουργήσει στο ΜS TEAMS και η ημερομηνία πραγματοποίησης του 1ου  εξ αποστάσεως μαθήματος (27-3-2020) 

 Η διδάσκουσα

Ιωάννινα, 23-03-2020