Στο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής Ιουνίου 2021 το μάθημα “Εισαγωγή στην Παιδική λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία – ΠΝΕ 435” θα εξεταστεί ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέσω ΜS ΤΕΑΜS  στις 8 Ιουνίου ώρα 6 μ.μ.  Παρακαλείσθε να είστε στο περιβάλλον ΜS Τeams δέκα λεπτά νωρίτερα ώστε να σας καλέσω και να σχηματιστεί η ομάδα με όσες/ους έχουν δηλώσει να εξεταστούν στο μάθημα.
Η διδάσκουσα