Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα “ΝΥ114α – Διδασκαλία Εφαρμογές Ι” να το δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη 29/10/20 ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στο e-course.
Η διδάσκουσα