Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ότι το μάθημα «Διδασκαλία-Εφαρμογές-Ι» θα εξεταστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 3-6 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS. Η εξέταση θα είναι γραπτή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-course) μπορείτε να αναζητήσετε τον σχετικό σύνδεσμο για τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα MSTEAMS.

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική» θα εξεταστεί τη Δευτέρα 8.30-11.30 π.μ. μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η εξέταση θα είναι γραπτή με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-course) μπορείτε να αναζητήσετε τον σχετικό σύνδεσμο για τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα MS TEAMS.

Η διδάσκουσα