Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα “ΝΥ117α – Διδασκαλία Εφαρμογές ΙΙ” ότι στο ecourse έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος.
Η διδάσκουσα
Ε. Σοφού