Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τες που παρακολουθούν τα μαθήματα του κ. Χρηστάκου να ενημερωθούν από το ecourse των εν λόγω μαθημάτων για τη διαδικασία εξέτασης (teams), τον κωδικό των ομάδων, και την παραδοτέα ύλη τους.
Ο διδάσκων