1. Το μάθημα “Νεοελληνική Ποίηση” θα γίνεται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα μαθημάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (Πέμπτη, ώρες 15:0018:00).

 

  1. To μάθημα “Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γενιά του ’30)” θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως επίσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Τμήματος (Τετάρτη, ώρες 18:0021:00).

 

Οι φοιτήτριες/-τητές, για να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό (σύνδεσμο εισαγωγής) που δίνεται στις σχετικές ανακοινώσεις, αντίστοιχα για κάθε μάθημα, στο ecourse.

 

Aπό τον διδάσκοντα