Παρακαλούνται όσοι από τις / τους φοιτήτριες /φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το χειμερινό Εξάμηνο Σπουδών και θέλουν να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ_(ΠΕΥ 601)

2)  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (157-ΠΝΕ 206)

στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2021, θα πάρουν τον κωδικό εξέτασης από τις ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ecourse για το αντίστοιχο μάθημα.

 

Ο διδάσκων