Παρακαλούνται οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που παρακολουθούν  τα μαθήματα που σχετίζονται με τη μουσική το τρέχον εξάμηνο, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για το κάθε μάθημα και να είναι συμμετέχοντες στο ecourse. Οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης είναι:

Σταθμοί στην Ιστορία τη Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής: music2

Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη: music4

Σύγχρονες Τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική: music5

 

Ο Διδάσκων

Ιωάννινα, 18-03-2020