Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της κ. Γιώτσα την Τετάρτη 20 Οκτωβριου θα πραγματοποιηθουν ως εξής:

“Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο”, 3.00 – 6.00 στο Αμφιθέατρο και
“Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση”, 6.00 – 9.00 στο Αμφιθέατρο (για αυτή την εβδομάδα).
Η διδάσκουσα
Καθηγ. Άρτεμις Γιωτσα