Τα μαθήματα Εξελικτική Ψυχολογία ΠΝΥ202 και Συμβουλευτική Γονέων ΠΝΕ226 για το Εαρινό ΕΞάμηνο θα ξεκινήσουν  14  Φεβρουαρίου.

Η διδάσκουσα