Ενημερώνονται οι φοιτητές/-τριες του 4ου έτους που παρακολουθούν το μάθημα Διδασκαλία-Εφαρμογές Ι ότι στα συνημμένα αρχεία μπορούν να αναζητήσουν με βάση τον ΑΜ τους την ομάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί για τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια του μαθήματος και να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα των εργαστηρίων.

Η διδάσκουσα

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ