Παρακαλούνται οι φοιτητές (προπτυχιακοί) που παρακολουθούν  τα μαθήματα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ (ΠΕΥ200) και

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΠΝΕ601)

του τρέχοντος εξαμήνου, να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις για το κάθε μάθημα στο ecourse. Στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος έχουν αναρτηθεί και διατίθενται οι κωδικοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη, άρθρο 13). Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά την αντίστοιχη μέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Τ.Ν. και χρειάζεται οι φοιτητές να κατεβάσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό ή στο τάμπλετ τους, το πρόγραμμα (Microsoft 365, διατίθεται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – οδηγίες στην κεντρική σελίδα Π.Ι.) και να εισέλθουν με τους αντίστοιχους κωδικούς στα παραπάνω μαθήματα.

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση hzaragas@uoi.gr για να παραλάβουν τους αντίστοιχους κωδικούς των μεταπτυχιακών μαθημάτων  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ. Τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά στην αντίστοιχη μέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΜΠΣ του ΠΤΝ.

Ο Διδάσκων

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας