Ανακοίνωση Διδάσκοντα για εξετάσεις επι πτυχίω Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση ΗΥ Ι