Το μάθημα “Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης”, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023.
Ο διδάσκων
Θεόδωρος Θάνος