Το μάθημα “Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.
Ο διδάσκων
Θεόδωρος Θάνος