Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ τες  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το Εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα του κ. Χρηστάκου, να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις  των εν λόγω μαθημάτων στο ecourse  και να εγγραφούν  στην πλατφόρμα του teams. Οι κωδικοί  έχουν αποσταλεί στις αναφερόμενες  ανακοινώσεις.

ο διδάσκων