Τα παρακάτω οκτώ μαθήματα στο πρόγραμμα του Χειμερινού Εξαμήνου (ακαδ. Έτους 2022- 2023) Σπουδών τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν από Διδάκτορες θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

  • Θέματα Πρακτικής Άσκησης στην προσχολική Εκπαίδευση  Ι. ΠΝΕ818. Αιθ. Σεμιναρίων
  • Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ. ΠΝΕ 221. Αιθ. 1
  • Διδακτική της Γλώσσας. ΠΝΕ 815. ΑΙΘ.2
  • Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση. ΠΝΕ129 ΑΜΦ
  • Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσ. Επιστήμες. ΠΝΕ 137 Αιθ. 2
  • Η αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση. ΠΝΕ 503 Αιθ.2
  • Σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και γλωσσικές απεικονίσεις του φόβου στη δημόσια σφαίρα, με έμφαση στη νηπιακή ηλικία. ΠΝΕ 307 ΑΜΦ
  • Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. ΠΝΕ 317 Αιθ.1

 

Ο Πρόεδρος

Χαρίλαος Ζάραγκας

Αναπλ. Καθηγητής