Το σημερινό μάθημα (16/11/2022) εκτάκτως αναβάλλεται λόγω ασθένειας του ομιλητή. Θα αναπληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη 24/11/2022.
Το μάθημα της ερχόμενης Τετάρτης 23/11/2022 θα γίνει κανονικά όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση.
Από τη διδάσκουσα