1) Το μάθημα Γ΄εξ. “Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδακτική της Ελληνικής ως 2ης Γλώσσας” της Πέμπτης 19/11 αναβάλλεται για τις 26/11. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητηθεί η αναπλήρωσή του.
2) Το έκτακτο μάθημα Ζ΄εξ. “Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων” της Παρασκευής 20/11 αναβάλλεται για την Τρίτη 24/11, ώρα 6-9.
 Η διδάσκουσα