Το μάθημα “Σχολική βία – Σχολική διαμεσολάβηση”, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/5/2024 (ώρες: 12.00-15.00) για λόγους υγείας του διδάσκοντα. Η ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/τριες.
Ο Διδάσκων
Καθηγητής Θεόδωρος Θάνος
Το μάθημα “Κοινωνιολογία των έμφυλων ανισοτήτων στο σχολείο”, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/5/2024 (ώρες: 15.00-18.00) για λόγους υγείας του διδάσκοντα. Η ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/τριες.
Ο Διδάσκων
Καθηγητής Θεόδωρος Θάνος