Ενημερώνονται οι  φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ” ότι το προγραμματισμένο για σήμερα πρώτο μάθημα (08-03-2023 και ώρα 3-5 μμ) δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της κατάληψης που έχουν εξαγγείλει οι φοιτητές.

 

Από τη διδάσκουσα