Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, το μάθημα “ΠΕΥ101 – Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης” δεν θα πραγματοποιηθεί. Η ημερομηνία αναπλήρωσής του θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.
Ο Διδάσκων
Θεόδωρος Θάνος