Από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και εξής, το μάθημα “Ελληνική Γλώσσα και Μ.Μ.Ε.: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Στο Νηπιαγωγείο”, ΠΝΕ 700, θα διεξάγεται τις ίδιες ώρες (3-6 μ.μ.) στο αμφιθέατρο (και όχι στην αίθουσα 2).

Από το γραφείο της διδάσκουσας