Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το μάθημα ‘Το Μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία’ ότι η εξέταση θα γίνει την Παρασκευή 1-10-2021 στη 13:00.