Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022-2023