Πρόσκληση συμμετοχής της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα με τίτλο
“2024 Ambassadors Fund for Summer Work Travel (SWT) Scholarship”,
η οποία απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να εργαστούν στις Η.Π.Α το καλοκαίρι του 2024.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι: www.ambassadorscholarshipfund.org

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023.

 

Από τη

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων