Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα του ΕΟΔΥ κατά της διασποράς του COVID-19 για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι επιτυχόντες στο Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία», οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021. 

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, θα την βρείτε πατώντας εδώ
  2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το Έντυπο Α7α_Επικαιροποίηση Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή πατήστε εδώ

  1. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Για τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

  1. Εκτυπωμένα Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
  2. Εκτυπωμένο το πτυχίο της Ξένης Γλώσσας (αφορά τους επιτυχόντες που δεν εξετάστηκαν στην Ξένη Γλώσσα)
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)
  4. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.