Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τον πρώτο ευρωπαϊκό φοιτητικό
μουσικό διαγωνισμό Europavox Campus στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Europavox campus