Όσοι φοιτητές αδυνατούν να λάβουν αναλυτική βαθμολογία στην αγγλική γλώσσα από τη Γραμματεία τους (γιατί η Γραμματεία του Τμήματός τους δεν την εκδίδει),
θα υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας μόνο με την ελληνική αναλυτική βαθμολογία (και όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
Επισημαίνεται λοιπόν, ότι ΔΕΝ τίθεται θέμα μετάφρασης της ελληνικής αναλυτικής βαθμολογίας και επικύρωσής της από εξουσιοδοτημένο δικηγορικό γραφείο.

https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων