Από την 1η έως την 21η Απριλίου 2024 έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στις παρακάτω βάση δεδομένων. Πρόκειται για μια δοκιμαστική περίοδο (trial) και αν ανάλογα την ανταπόκριση θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας πιο μακροχρόνιας πρόσβασης. Η πρόσβαση είναι εφικτή –όπως για όλες τις συνδρομητικές πηγές Βιβλιοθήκης– μέσω του δικτύου των IP διευθύνσεων του Πανεπιστημίου ή/και μέσω Proxy server για απομακρυσμένη σύνδεση.

Η  Embase (https://www.embase.comαποτελεί την πιο περιεκτική και ενημερωμένη βιοϊατρική βάση δεδομένων με σε βάθος ευρετηρίαση πλήρους κειμένου (full-text) και εξειδικευμένες φόρμες αναζήτησης για την ανάκτηση ακριβών αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφορίες και απαντήσεις στους ερευνητές προκειμένου να διευκολύνει τις συστηματικές ανασκοπήσεις και να προωθήσει τη λήψη κλινικών αποφάσεων βάσει αποδείξεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη και τη συμμόρφωση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικών συσκευών.

Reaxys (https://www.reaxys.comείναι ένα εργαλείο για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για ακαδημαϊκούς χημικούς που παρέχει εξαιρετικά επιμελημένα δεδομένα από τη χημική βιβλιογραφία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ενίσχυση της προηγμένης ανάλυσης, τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Βοηθά τους χημικούς να εδραιώσουν σχέσεις δομής-δραστηριότητας, να εντοπίσουν πιθανή δραστηριότητα εκτός στόχου καθώς και τη βελτίωση του μεταβολισμού φαρμάκων, της φαρμακοκινητικής, και τις ιδιότητες τοξικότητας. Το Reaxys επίσης προσφέρει ένα από τα καλύτερα στην κατηγορία εργαλείο ρετροσύνθεσης και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακής παιδείας στη χημεία.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιωάννα Ζορμπά, izorba@uoi.gr