ΣE EΦAPMOΓH THΣ AΠOΦAΣHΣ TOY ΠPYTANIKOY ΣYMBOYΛIOY, AΠO 26-10-2020 ΕΩΣ 30-10-2020 H EKΠAIΔEYΣH ΣTA MAΘHMATA KAI ΣTA EPΓAΣTHPIA ΠTN ΘA ΓINETAI EΞ AΠOΣTAΣEΩΣ.
ΓIA OΣA EPΓAΣTHPIA EIXAN ΠPOΓPAMMATIΣTEI ΔIA ZΩΣHΣ, OI ΔIΔAΣKONTEΣ/ΣEΣ KAI OI ΦOITHTEΣ/TPIEΣ ΘA ΣYNEPΓAΣTOYN ΓIA TO NEO XPONO KAI TPOΠO YΛOΠOIHΣHΣ TOYΣ.
ΣΠOYΔAZOYME ME AΣΦAΛEIA