Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

για να εκκινήσουμε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση επισυνάπτονται:
Οδηγός Εγκατάστασης καθώς και Οδηγίες Χρήσης της πλατφόρμας Microsoft Teams. Επισυνάπτονται εκ νέου και οι Οδηγίες 
Εγκατάστασης του Office 365.

Ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του Microsoft Teams μπορείτε να τις απευθύνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση office365@uoi.gr (ή στη διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων).

Σημαντικές Παρατηρήσεις:

1) προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα: Ο Διδάσκων/η διδάσκουσα θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες φοιτητές το κείμενο «Αποδοχής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας» του επισυναπτόμενου docx αρχείου.

2) Τα εξ΄ αποστάσεως μαθήματα θα γίνονται την ίδια ημέρα και ώρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

3) οι Διδάσκοντες/ουσες μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πλατφόρμες, όπως Cisco Webex Meeting, Zoom, ΒΒΒ, Skype for Business, κ.λπ. 

Η εφαρμογή της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τέτοια κλίμακα, είναι πρωτόγνωρη για το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας. Η Πρυτανική Αρχή, η Πανεπιστημιακή κοινότητα και, ιδιαιτέρως, όλοι οι Διδάσκοντες και Διδάσκουσες του Τμήματος είναι δίπλα σας για την καλύτερη προσαρμογή στα νέα δεδομένα και για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν.

Φιλικά,
Αικατερίνη Πλακίτση
Πρόεδρος ΠΤΝ

Ιωάννινα 17-3-2020