Διαρκούσης της κατάληψης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση με αρ. 711/31-01-2024,
αποφάσισε ομόφωνα τη μη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων.