Το μάθημα Ελληνική Γλώσσα και ΜΜΕ, Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο, ξεκινά την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου.

Αναφορικά με το μάθημα «Εισαγωγή στη Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα», προγραμματίζεται συνάντηση ενημέρωσης και οργάνωσης προετοιμασίας, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου.

Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο αρχίζει από Α-Θ προσέρχονται στην αίθουσα σεμιναρίων, ώρα 6.20 μ.μ.

Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο αρχίζει από Ι-Π προσέρχονται στην αίθουσα σεμιναρίων, ώρα 7.20 μ.μ.

Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο αρχίζει από Ρ-Ω προσέρχονται στην αίθουσα σεμιναρίων, ώρα 8.20 μ.μ.

Από το γραφείο της διδάσκουσας