9ο Συνέδριο Ε.Ε.Μ.Ε.

258319185 4554498817948893 1129605767871211437 n
Με τη συνεργασία:
Conference Universities
Το 9ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 15-17 Απριλίου 2022. Θέμα του Συνεδρίου: Η μουσική εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει: ταυτότητες, αξίες, εμπειρίες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις των προτάσεών τους, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, για:
– Προφορικές ανακοινώσεις (15 λεπτά)
– Αναρτημένες ανακοινώσεις
– Συμπόσια, μέχρι 90 λεπτά (έως 5 εισηγήσεις)
– Εργαστήρια και παρουσιάσεις ψηφιακών μουσικοπαιδαγωγικών εφαρμογών (45 λεπτά)
– Καλλιτεχνικές δράσεις
Όλες οι περιλήψεις θα υποβληθούν προς τυφλή κρίση από τουλάχιστον δύο (2) κριτές της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων προς κρίση:
(α) Οι ενδιαφερόμενες/οι για παρουσίαση προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων χρειάζεται να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, περίληψη της πρότασής τους (400-500 λέξεις με 3-5 βιβλιογραφικές παραπομπές και 3-5 λέξεις κλειδιά), σύντομο βιογραφικό (μέχρι 100 λέξεις) και τη γλώσσα παρουσίασης. Με την αποδοχή της εργασίας τους πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία της πρότασης και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων είναι 15′.
(β) Οι ενδιαφερόμενες/οι για παρουσίαση εργαστηρίου χρειάζεται να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, περιγραφή του εργαστηρίου τους (400-500 λέξεις με 1-3 βιβλιογραφικές παραπομπές και 3-5 λέξεις κλειδιά), τον εξοπλισμό που χρειάζονται, σύντομο βιογραφικό (μέχρι 100 λέξεις) και τη γλώσσα παρουσίασης. Με την αποδοχή της εργασίας τους πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία της πρότασης και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 45′.
(γ) Οι ενδιαφερόμενες/οι για την αποστολή προτάσεων για συμπόσιο χρειάζεται να στείλουν προς κρίση από την επιστημονική επιτροπή, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, τον τίτλο, περιγραφή του θέματος του συμποσίου (400-500 λέξεις με 3-5 βιβλιογραφικές παραπομπές και 3-5 λέξεις κλειδιά), τα ονόματα των εισηγητριών/ών και τις ιδιότητές τους και τη γλώσσα παρουσίασης, Με την αποδοχή της πρότασης πρέπει να αποσταλούν όλα τα στοιχεία της πρότασης και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Η διάρκεια του συμποσίου είναι μέχρι 90′.
Σημαντικές ημερομηνίες:
Έναρξη υποβολής προτάσεων: Έληξε η περίοδος αποστολής
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής περιλήψεων: Έληξε η περίοδος αποστολής
Ενημέρωση για την αποδοχή ή όχι της πρότασης: Τα αποτελέσματα των κρίσεων είναι διαθέσιμα στο https://apps.eeme.gr/
Έγκαιρη εγγραφή με προνομιακή τιμή: 1 Μαρτίου 2022

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε και για την υποβολή περιλήψεων μπορείτε να βρείτε εδώ:  9ο_ΣΥΝΕΔΡΙΟ_EEME_Call3.pdf