Δελτίο τύπου για το Πρόγραμμα 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Πρόγραμμα 8ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΙΣΑ 8ου Δ.Θ.Π. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (1)       πανώ στο καστελλόριζο