ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Την 4η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στην 1η αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (μέσω του συστήματος e-Presence) η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κυρίου Χριστόφορου Χαρατσάρη με θέμα:

«Η ποιητική του νόστου. Γενέθλιος τόπος και παιδική ηλικία στο πεζογραφικό έργο του Νίκου Χουλιαρά».

Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

 

Η Επιβλέπουσα

Λαδογιάννη Γεωργία
τ. Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων