Το 13ο Πανελλήνιο/Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» και το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» της ΕΤΠΕ διοργανώνονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2023.

Υποβολή εργασιών μέχρι 1 Μαΐου 2023.

http://etpe23.cs.ihu.gr/13th-panhellenic-international-conference/

http://etpe23.cs.ihu.gr/11th-panhellenic-conference/

Διαδικτυακός Τόπος Συνεδρίου: http://etpe23.cs.ihu.gr/