Πληροφορίες για το 12ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://12synpee.conf.uoi.gr/