Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

12ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation
Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με κεντρικό θέμα μελέτης την Κύπρο
#Μελετάμε_την_Κύπρο

12o Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation

Ημερομηνία: 5/2/2024

Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, με την Κύπρο ως κεντρικό θέμα μελέτης της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Το πρόγραμμα αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30 Απριλίου 2024

Σχετικά με την υποβολή αίτησης
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες του Ιδρύματος. Στόχος του Προγράμματος είναι η στήριξη νέων επιστημόνων και σπουδαστών από την Κύπρο και την Ελλάδα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή, είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών. Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, την γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία κ.λπ. της Κύπρου.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8) και ηλικίας έως 33 ετών.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό, ανεξαρτήτως διδάκτρων ή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ανανεώνεται ετησίως κατόπιν αξιολόγησης και έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους Όρους και τις Διαδικασίες(https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/terms-procedure/) του Προγράμματος Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/submission/

Για τυχόν απορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις(https://sylviaioannoufoundation.org/el/scholarships/faqs/). Eρωτήματα που δεν έχουν καλυφθεί, μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας scholarships@sylviaioannoufoundation.org

Το Sylvia Ioannou Foundation
Το Ίδρυμα δημιουργήθηκε το έτος 2009 με εφαλτήριο την προσωπική συλλογή βιβλίων και χαρτών της Σύλβιας Ιωάννου. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαφύλαξη και η διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής –έντυπης και χειρόγραφης– κληρονομιάς της Κύπρου, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς, επιστημονικών εκδόσεων, διεθνών συνεδρίων, και υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές με θεματικό άξονα το νησί της Κύπρου.

Η Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου εξακολουθεί να εμπλουτίζεται και διαθέτει πλέον περισσότερες από 3.000 σπάνιες εκδόσεις, χάρτες και χειρόγραφα, από τον 15ο έως και τον 20ό αιώνα, σχετικά με την Κύπρο. Η Συλλογή απευθύνεται σε μελετητές, φοιτητές και ερευνητές, προσφέροντας πρόσβαση σε πρωτότυπα περιηγητικά και ιστορικά τεκμήρια, ταξιδιωτικές αναφορές και δοκίμια, χάρτες, άτλαντες, νησολόγια, κοσμογραφίες και χειρόγραφα. Tο περιεχόμενο της Συλλογής γίνεται σταδιακά προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος: https://sylviaioannoufoundation.org/el/collection/digital-library/

Το Sylvia Ioannou Foundation στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: FacebookInstagramTwitterYoutubeΕγγραφή στο Newsletter

Επικοινωνία: info@sylviaioannoufoundation.org
Ιστοσελίδα: www.sylviaioannoufoundation.org