1η ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για συμμετοχή σε Πανελλήνιο Συνέδριο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με

  • το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • το Ινστιτούτο “Ανθρωπιστικών  Ερευνών” του ΠΑΚΕΚ “Τήμενος” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • το Εργαστήριο “Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών” (ΠαιΜεΚΕΠ) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  • το Εργαστήριο “Δια Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική” της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και
  • τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα

” Παιδαγωγική και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης και Μετάβασης στον 21ο αιώνα”

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης (με φυσική παρουσία) στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) στις 12, 13 και 14 Απριλίου 2024.

1η ανακοίνωση-Πρόσκληση_ΠΔΜ