Στο πλαίσιο της συνεργασίας-ακαδημαϊκής επίβλεψης των φοιτητών του ΠΤΝ, ορίζονται ως μέρες και ώρες συνεργασίας οι εξής:  
Τρίτη και Τετάρτη πρωί και ώρες από 09.00-10.00, στο teams με κωδικό oxdy83w
Η Διδάσκουσα