Ψήφισμα των μελών Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια