Παρακαλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εισέρχονται στους χώρους του Τμήματος υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 και την προστασία όλων.

 

Με εκτίμηση
Χαρίλαος Ζάραγκας, Αναπλ. Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος
και
Υπεύθυνος Επιτροπής COVID-19