Ενημέρωση για μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, για τις υποτροφίες GREAT που προσφέρονται από το British Council και 11 Βρετανικά πανεπιστήμια. Για την λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων – αλλά και δική σας, αν το επιθυμείτε, διοργανώνουμε διαδικτυακή ενημέρωση, την Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 1200, με την συμμετοχή εκπροσώπων από τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). This message is for the use of the intended recipient(s) only and may contain confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it. The British Council accepts no liability for loss or damage caused by viruses and other malware and you are advised to carry out a virus and malware check on any attachments contained in this message.

GREAT_Scholarships_2024 25