ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή συνέντευξη που αφορά τη γνώμη τους για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών να αποστείλουν στο email της Γραμματείας της ΜΟΔΙΠ (email: modip@uoi.gr) μέχρι και τις 4/10/23 τα ακόλουθα στοιχεία:Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας, email, Ακαδημαϊκό Τμήμα.
Η διαδικτυακή συνέντευξη οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» από την Εταιρεία «5 KNOCKS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», από την οποία θα λάβετε και σχετικό email με όλες τις λεπτομέρειες της συνέντευξης. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ